Депортація українців з Польщі в УРСР у 1944 – 1946 рр. та їх соціально-економічна адаптація.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, науковий керівник – доктор історичних наук, професор Алексієвець Микола Миронович

Description

Історія українсько-польських стосунків у ХХ столітті насичена подіями, що мають далеко неоднозначне трактування у працях вітчизняних і зарубіжних істориків, потребують наукового дослідження у світлі дружніх відносин двох незалежних держав.

Особливо це стосується польсько-українських взаємин у сорокових роках минулого століття. Неповна і розпорошена джерельна база, наявність значних ідеологічних штампів в історіографії як України, так і Польщі, що пов’язано з їх колишнім комуністичним режимом, не дозволяли дослідити питання депортації українців і поляків, дати йому оцінку з об’єктивно-критичних засад. Відсутність цілісного наукового дослідження зумовлює постійні політичні зловживання як в українському, так і в польському середовищах. Географічне розташування двох народів, їх славна і трагічна історія змушує шукати взаємоприйнятні шляхи співробітництва, спільними зусиллями налагоджувати діалог в економічній і науковій сферах. У цьому контексті вивчення теми депортацій має першочергове значення для сучасних українсько-польських стосунків. Наукове дослідження зазначеного періоду взаємин двох народів припинить маніпуляцію історичними фактами цього суспільно-політичного явища з обох боків кордону, що й досі підтримує в ментальності поляків і українців ідеологічні міфи і стереотипи, насаджені в часи тоталітаризму. Розвиток демократичної й незалежної

Завантажити Депортація українців з Польщі в УРСР у 1944 – 1946 рр. та їх соціально-економічна адаптація.

Additional information

Автор

Мова

Рік

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Депортація українців з Польщі в УРСР у 1944 – 1946 рр. та їх соціально-економічна адаптація.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *