Центр “Пограниччя”

Центр дослідження українського-польсько-словацького пограниччя, скорочено Центр Пограниччя, було створено у жовтні 2016 року при Гуманітарному факультеті Українського католицького університету (УКУ) з метою координації академічної діяльності, пов’язаної з вивченням і популяризацією української спадщини в багатокультурному контексті регіонів українсько-польсько-словацького пограниччя – Пряшівщини, Північної Лемківщини, Західної Бойківщини, Надсяння, Холмщини та Південного Підляшшя.

Центр Пограниччя засновано з ініціативи Світової Федерації Українських Лемківських Об’єднань спільно з Львівською обласною організацією Всеукраїнського товариства Лемківщина, Львівським регіональним суспільно-культурним товариством Надсяння, Львівським обласним суспільно-культурним товариством Холмщина і Львівським обласним суспільно-культурним товариством Любачівщина”.

Для реалізації основної мети Центр провадить свою діяльність у таких напрямах:

 • дослідження історії та культури українського етносу на українського-польсько-словацькому пограниччі;

 • видання і переклад наукової та науково-популярної літератури за напрямами дослідження;

 • культурно-просвітницька діяльність;

 • створення та впровадження навчальних програм;

 • формування, підтримка і розвиток корпоративної культури УКУ.

Серед основних завдань Центру Пограниччя:

 • розробка тематичних навчальних курсів для студентів та аспірантів;

 • популяризація тематики Центру із залученням провідних фахівців як з України, так з-за кордону;

 • реалізація спільних наукових і навчальних проектів з українськими й міжнародними академічними партнерами;

 • проведення наукових і науково-популярних конференцій, навчально-пізнавальних експедицій та культурно-просвітницьких публічних заходів

 • польові дослідження збережених пам’яток матеріальної й духовної культури

 • впорядкування і реставрація пам’яток матеріальної й духовної культури, які перебувають під загрозою знищення.

Управління поточною діяльністю Центру Пограниччя та його представництво у відносинах з іншими структурами здійснює Керівник, яку обіймає Тарас Радь.

Серед наших основних досягнень Центру Пограниччя:

 1. Запроваджено дослідницький грант у сумі $500 кожний для студентів для написання магістерських робіт з історії та культури української присутності на теренах західного пограниччя, так званому Закерзонні (Польща) та Пряшівщині (Словаччина);

 2. Стартував спецкурс Вступ до історії українсько-польсько-словацького пограниччя для бакалаврів Українського Католицького Університету;

 3. Розпочато запис інтерв’ю із переселенцями з Польщі 1944-1946 рр. На даний момент, спільно з Меморіальним музеєм тоталітарних режимів Територія Терору” (м. Львів) записано 22 відео- і 33 аудіо- інтерв’ю;

 4. Розпочато збір та оцифрування старих фотографій і документів переселенців з Польщі. На даний момент, опрацьовано близько 600 фотографій;

 5. Проведено першу джерелознавчу пошукову роботу в Австрійському державному архіві щодо наявності матеріалів про русофільський рух в Галичині серед греко-католицького духовенства, матеріальних втрат Перемиської єпархії за підсумками Першої світової війни, політики російської окупаційної влади у 1914–1915 рр. тощо;

 6. Долучилися до організації соціально-культурного проекту Вигнанці – виставки про депортацію українців з Польщі до УРСР у 1944-1946 рр. та кримських татар у 1944 р., яка буде експонуватися протягом жовтня і листопада 2017 р. в Етнографічному музеї у Львові.

 7. Взяли участь у відновленні церковного цвинтаря у неіснуючому бойківському с. Смільниця (Україна), реставраційні роботи на якому мають бути завершені літом 2018 р.

Конкурс наукових робіт до 70-річчя Акції Вісла