Зустріч голови СФУЛО Ярослави Галик з Президентом СКУ Павлом Ґродом

Зустріч голови СФУЛО Ярослави Галик з Президентом СКУ Павлом Ґродом

Ukrainian World Congress – Свiтовий Конґрес Українців

12 березня

Президент СКУ Paul Grod провів робочу зустріч з Ярослава Галик, Президентом Світової Федерації Українських Лемківських Організацій (СФУЛО). Обговорили питання розбудови наших громад у світі, а також питання збереження та вшанування національної пам’яті.

«Примусове виселення українців Лемківщини, Надсяння, Західної Бойківщини, Любачівщини, Холмщини та Південного Підляшшя зруйнувало домівки, розділило сім’ї та прирекло мільйони корінних українців на роки поневірянь на чужині, поставивши під загрозу знищення цілі етнічні групи, зокрема, лемків. Збереження та вшанування правдивої пам’яті про ці події є нашим обов’язком перед майбутніми поколіннями українців», – зазначив Павло Ґрод, подякувавши Ярославі Галик за цінні подарунки – авторське видання «Книги пам’яті Лемківщини 1944-1946» та пам’ятну медаль до 75-річчя депортації”.

UWC President Paul Grod held a working meeting with Yaroslava Halyk, President of the World Federation of Ukrainian Lemko Associations (SFULO) to discuss the development of global Ukrainian communities as well as how we can work together to honour and preserve the history of the Ukrainian people.

“Forced deportation of Ukrainians from Lemkivshchyna, Nadsiania, Western Boykivshchyna, Lyubachivshchyna, Kholmshchyna and Southern Pidlyashya destroyed homes, divided families and sentenced millions of Ukrainians to years away from native lands. It threatened to eliminate entire ethnic groups, in particular Lemkos. Remembering and honouring the true story of these tragic events is our duty to the future generations of Ukrainians»

Paul Grod thanked Yaroslava Halyk for “The Book of Memory of Lemkivshchyna 1944-1946” and the memorial medal for 75th anniversary of deportation she presented at the meeting.

 

Залишити відповідь