ХІ Світовий Конґрес Українців

Сесія: «Політика української національної пам’яті у світовому вимірі» – 27.11.2018

Виступ голови СФУЛО Ярослави Галик:

«Відновлення і збереження національної пам’яті про злочинні масштабні депортації етнічних українців Закерзоння у 1944-1951 роках».

У 2019-му році минатиме 75 років від початку трагедії тотального вигнання українців Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини з їхніх споконвічних земель.

Впродовж 1944-1951рр. з етнічних українських земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини, на яких споконвіку компактними поселеннями проживали українці, було примусово виселене ВСЕ корінне населення цих регіонів, разом – понад 700 тисяч осіб, за етнічною ознакою. Це була наймасштабніша депортація українського етносу у новітній історії України.

Ця злочинна акція з примусового виселення українців зі споконвічних земель проводилася в кілька етапів:

– 1944-1946 рр. – примусове виселення під фальшивою назвою «евакуація» 482 880 українців з їх етнічних земель з Польщі до УРСР на підставі злочинної Угоди між Урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки і Польським Комітетом Національного Визволення про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР» від 9 вересня 1944 року;

– 1947 р. – тотальна етнічна чистка в ході військово-політичної операції «Вісла» з брутальним виселенням 150 тисяч українців на північно-західні землі Польщі; підозрювані в непокорі були відправлені у концентраційний табір «Явожно» (бл. 4000 українців);

– 1948 р. – примусове виселення жителів прикордонної смуги західних областей України вздовж радянсько-польського кордону (9125 осіб) з територій, які відходили до Польщі, на схід УРСР.

– 1951 р. – примусове виселення українців Західної Бойківщини з територій, які відходили до Польщі, у південні регіони УРСР (32066 осіб) внаслідок Договору між ПНР і СРСР «Про обмін ділянками державних територій» від 15 лютого 1951 р.

Ці сотні тисяч українських вигнанців – лемків, бойків, холмщан, надсянців, підляшуків – розсіялися по всьому світу: СРСР, північно-західні землі Польщі, країни Європи (Словаччина, Чехія, Великобританія та ін.), Канада, США, Австралія, Аргентина, Бразилія… Нині їх нащадків у світі вже мільйони. Немає такого куточка на планеті, де не зустрінеш українця, котрий на твоє питання про своє походження скаже, що його предки з Павлокоми чи з Горлиць, з Новосілки чи з Дверника… Багато нащадків виселених українців в Україні і у світі не знають про своє коріння або не розуміють суті тих подій. А коли людина втрачає родову і національну пам’ять, то вона не здатна самоідентифікуватися і легко піддається будь-яким зовнішнім формуючим впливам. Втрата національної пам’яті є загрозою для існування нації. А коли ми говоримо про пам’ять мільйонів депортованих і розсипаних світами їхніх нащадків-українців, то мова йде про національну пам’ять у світовому вимірі.

Світова Федерація Українських Лемківських Об’єднань разом з громадськими організаціями депортованих українців в Україні та у світі прагне привернути увагу всієї світової української спільноти задля відновлення історичної пам’яті про ці жахливі події. Здійснюється велика практична робота в цьому напрямі.

У 2015-2016 роках була видана «Книга пам’яті Лемківщини 1944-1946» (автор Я. Галик), до якої поіменно вписано 143 610 імен осіб, депортованих з Лемківщини до УРСР у 1944-1946 роках (по населених пунктах і по родинах). Це дає змогу відшукати свої родини і своє коріння нащадкам депортованих у світі. Ця робота є архівною і для створення повної картини виселених українців з Лемківщини потребує свого продовження – публікації аналогічних списків по акції «Вісла». Проте можливості роботи в польських архівах потребують відповідних допусків і коштів. Так само необхідно створити такі списки по Холмщині, Надсянню, Підляшшю тощо. Це також величезна праця, яка чекає на її здійснення.

У 2017-му році до 70-річчя трагічної «Акції «Вісла» Українським інститутом національної пам’яті було організовано і проведено круглий стіл на тему «Акція «Вісла» – злочин польського комуністичного режиму», у Зверненні якого до Верховної Ради України та Сейму Республіки Польща було визначено правову оцінку та засуджено акцію «Вісла» як злочин, вчинений польським комуністичним режимом проти власних громадян – українців за національністю. Це була військово-політична операція польської комуністичної влади, що стала інструментом етнічної чистки та полягала у депортації всього українського населення з південно-східних регіонів Польщі (Лемківщина, Холмщина, Надсяння й Підляшшя) до її північно-західних земель.

7 вересня 2018 року у Львові з ініціативи СФУЛО відбулася Міжнародна науково-практична конференція “Суспільно-історична та політико-правова оцінка тотального виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр.”. Учасники конференції прийняли Резолюцію і Звернення до Президента України Петра Порошенка, Голови Верховної Ради України Андрія Парубія, Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, в якій відзначено:

«Спираючись на системні дослідження істориків та правознавців, докладний аналіз зібраних архівних матеріалів, історичні документи, свідчення потерпілих конференція стверджує, що акції тотального виселення автохтонних українців із їхніх історичних етнічних земель у 1944–1951 роках слід трактувати як цілісний і спланований процес злочинної депопуляції етнічної української території Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Підляшшя, Любачівщини та Західної Бойківщини у Польщі.

Завчасно сплановане та ретельно здійснене тотальне виселення українців із регіону, який було передано радянським комуністичним режимом своєму сателіту – Польщі, слід вважати злочином, грубим порушенням прав людини та прав національних спільнот із трагічними наслідками в політичному, соціальному та моральному вимірах. Внаслідок цього була практично знищена українська культурна спадщина кількох етногруп (лемки, холмщани, підляшуки тощо), які були поставлені на межу зникнення…»

«Закликаємо Верховну Раду України на законодавчому рівні засудити тотальне примусове виселення українців-автохтонів з їх етнічних земель у 1944–1946, 1947, 1948, 1951 роках як злочин, вчинений тоталітарними комуністичними режимами проти українців за національною ознакою. Просимо сприяти у наданні українцям, виселених без їх власної волі у 1944–1951 роках, статусу депортованих як жертв політичних репресій. Зокрема, прийняти Постанову Верховної ради України «Про відзначення на державному рівні 75-х роковин початку депортації автохтонних українців з Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр.».

Також Звернення СФУЛО про визнання злочином тотальне виселення українців-автохтонів з їхніх етнічних земель в Закерзонні у 1944-1951 роках були спрямовані до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України за рішенням VІ Конґресу СФУЛО від 25 серпня 2017 року, рішенням Президії СФУЛО від 20 липня 2018 року.

Також проведено ряд інших заходів задля вирішення цього питання.

8 листопада 2018 року Верховною Радою України була прийнята Постанова ВРУ «Про відзначення на державному рівні 75-х роковин початку депортації автохтонних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр.», якою також було встановлено День пам’яті примусового виселення етнічних українців з історичних етнічних земель щорічно в другу неділю вересня та рекомендовано Президенту України оголосити в Україні 2019-й рік Роком Справедливості щодо депортованих українців.

Проте необхідно визнати, що до цього часу не відновлено історичної справедливості щодо сотень тисяч невинно вигнаних українців зі споконвічних земель, бо досі не прийнято законодавчого акту про визнання статусу депортованих як жертв політичних репресій тоталітарних режимів. Водночас у Верховній Раді України 18.09.2018 року був зареєстрований (13-ма народними депутатами) проект закону №9095 «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою» щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки. Проте його прийняття потребує великої праці, як інформаційної, так і експертно-правової, історико-дослідницької тощо.

Також дуже важливою для збереження національної пам’яті депортованих українців є діяльність, спрямована на збереження історії та культури етнічних українців Лемківщини, Надсяння, Підляшшя, Холмщини, Бойківщини, шляхом створення Міжнародної програми відродження і збереження їх духовної і культурної спадщини, а також розробка системної, науково обґрунтованої програми обліку культурної та матеріальної спадщини українських етнічних груп, які внаслідок депортацій втратили історичну батьківщину, шляхом оцифрування.

СФУЛО звертається до Світового Конгресу Українців про широку інформаційну, наукову, культурну та політико-правову підтримку щодо захисту прав сотень тисяч депортованих українців та мільйонів їх нащадків у всьому світі. Спільними зусиллями ми зможемо досягнути відновлення історичної справедливості та збереження національної пам’яті, що є одним із важливих завдань світової української спільноти.

СФУЛО наполягає, щоб до Резолюції ХІ Світового Конгресу Українців були внесені наступні пропозиції:

  1. Засудити Світовим Конґресом Українців тотальне примусове виселення етнічних українців з їхніх етнічних земель Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Підляшшя, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944-1951 роках як злочин тоталітарних комуністичних режимів СРСР і Польщі.
  2. Закликати Верховну Раду України прийняти закон про засудження злочину тотального примусового виселення етнічних українців з їх споконвічних земель т. зв. Закерзоння, вчиненого тоталітарними комуністичними режимами проти українців за національною ознакою, та надання виселеним статусу депортованих як жертв політичних репресій.
  3. Провести належні меморіальні та інформаційні заходи до 75-х роковин початку депортації у 2019-му році, який Постановою ВРУ №8603 від 8.11.2018 р. оголошений Роком Справедливості для депортованих, на міжнародному рівні.

19.11.2018                                                  Ярослава Галик, голова СФУЛО

В результаті обговорення і голосування ХІ Світовий Конґрес Українців включив до Резолюції Конґресу ці пропозиції в такому викладі:

– Світовий Конґрес Українців закликає ВРУ прийняти закон про визнання злочином тотальне вислання етнічних українців Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Підляшшя, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944-1951 роках як злочин тоталітарних комуністичних режимів;

– Світовий Конґрес Українців закликає гідно відзначити: (у списку-календарі):
– 75-ліття початку депортації етнічних українців Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Підляшшя, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944-1951 роках;

– Провести до 75-х роковин початку депортації етнічних українців Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Підляшшя, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944-1951 роках (9 вересня 1944р. – 9 вересня 2018р.) заходи на міжнародному рівні.

Залишити відповідь