Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Суспільно-історична та політико-правова оцінка тотального виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр.»

Львівська обласна державна адміністрація

Львівська обласна рада

Світова Федерація Українських Лемківських Об’єднань

Український Католицький Університет

Центр дослідження українсько-польсько-словацького пограниччя

Всеукраїнська правозахисна організація «Меморіал» імені Василя Стуса

Шановні історики, правознавці, науковці!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції на тему:

«Суспільно-історична та політико-правова оцінка тотального виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр.»

Конференція проводиться за підтримки: Міністерства освіти і науки України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства культури України, Українського інституту національної пам’яті, Світового Конгресу Українців, Української Всесвітньої Координаційної Ради, Української Федерації Америки.

Конференція відбудеться у п’ятницю, 7 вересня 2018 року, в конференц-залі центру Митрополита Андрея Шептицького Українського Католицького Університету в м. Львові, вул. Козельницька, 4.

9 вересня 2019 р. виповнюється 75 років від початку Великого Злочину Депортації етнічних українців з одвічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у Польщі в 1944-1951рр., внаслідок яких потерпіло понад 700 тисяч українців-автохтонів, серед яких близько 250 тисяч лемків. Тотальне виселення корінних українців зі споконвічних теренів за етнічною ознакою було ретельно сплановане і брутально здійснене більшовицько-комуністичними режимами Польщі та СРСР, що трактується як етноцид щодо українців.

Внаслідок депортацій найзахідніша тисячолітня гілка українського народу була доведена до фізичного і духовного відмирання, до зменшення і ослаблення свого генетичного потенціалу, до руйнування української культурної та історичної спадщини на етнічних теренах, що поставило під загрозу знищення цілі етнографічні групи українського народу, зокрема лемків.

Під час депортації українців у найбрутальніший спосіб порушувалися основоположні права людини та права національної спільноти, тому ця сторінка історії є трагедією не лише України, але й всього людства.

Проте донині держава Україна не висловила своєї офіційної позиції про ці трагічні події, а злочин не засуджено ані на українському, ані на міжнародному рівнях.

За роки незалежної України на базі зібраних архівних матеріалів, історичних документів, свідчень потерпілих, на основі ґрунтовних досліджень було проведено цілу низку міжнародних та регіональних наукових та науково-практичних конференцій, опубліковано ряд системних колективних та індивідуальних праць, збірників документів, мартирологів, чимало дослідницьких статей і монографій, спогадів вигнанців, що охоплюють історико-правові аспекти всіх етапів депортації етнічних українців з історичних українських земель т. зв. Закерзоння – 1944-1946 рр., 1947р., 1948р, 1951р., а також багаторічну боротьбу за відновлення прав депортованих.

Цьогорічна конференція буде проходити в Рік Справедливості щодо українців, депортованих із т. зв. Закерзоння у 1944-1951 рр., проголошений у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській областях, що має стати першим етапом підготовки до сумних 75-х роковин початку депортації українців із їх етнічних теренів у Польщі.

Тому ця конференція покликана узагальнити і підсумувати здійснену попередню колосальну науково-дослідницьку роботу, а її висновки повинні послужити основою для встановлення історичної правди про трагедію вигнання українців з історичних етнічних земель в Польщі у 1944-1951рр. та засудження на державному рівні усіх етапів депортації як злочину проти українців і злочину проти людяності з відновленням прав потерпілих як жертв політичних репресій тоталітарних режимів.

Мета конференції: сформувати суспільно-історичні, політичні та правові висновки щодо тотального примусового виселення українців за етнічною ознакою зі споконвічних теренів у 1944-1951 роках, здійсненого комуністичними режимами Польщі й СРСР; забезпечити відновлення національної пам’яті та встановлення історичної справедливості для подальшого зміцнення Української держави.

Тематичні напрями конференції:

1. Аналіз передумов та документів, які стали підставою для примусового виселення українців з етнічних земель у 1944-46, 1947, 1948, 1951 рр., та здійснення їх історичної і політико-правової оцінки.

2. Аналіз процесів вимушених міграцій виселених українців з етнічних земель у 1944-46, 1947, 1948, 1951 рр. у просторовому та кількісному аспектах.

3. Суспільно-історичні, політичні, юридичні та економічні наслідки примусового виселення українців з етнічних земель у 1944-46, 1947, 1948, 1951 рр.

4. Цивілізаційна потреба та нагальна необхідність засудження на державному рівні тотального вигнання українців-автохтонів з етнічних земель у 1944-1951рр. як злочину проти людяності, прийняття відповідного законодавчого акту і інших заходів для встановлення історико-правової справедливості.

5. Інші напрями, які допоможуть розкрити основну тему конференції.

Робоча мова конференції – українська.

Форма участі: очна, дистанційна.

Регламент роботи конференції:

Доповіді на пленарному засіданні – до 15 хвилин

Виступи в обговоренні доповідей – до 3 хвилин

Для участі в конференції просимо:

до 1 червня 2018 р. надіслати заявку на участь із темою виступу та короткою анотацією (до 0,5 стор.) на електронну адресу оргкомітету. Просимо надати таку інформацію:

ім’я, по батькові, прізвище автора/авторів;

науковий ступінь, посада;

місце роботи: назва установи, населений пункт, країна;

контактна адреса (в тому числі е-мейл), телефон;

форма участі: очна/заочна, потреба в мультимедіа;

до 15 липня 2018р. надіслати текст доповіді (статті), оформлений за відповідними вимогами, на електронну адресу оргкомітету lemky.sfulo@gmail.com

За надісланими матеріалами планується до дати проведення конференції (7 вересня) видання наукового збірника, тому просимо надсилати тексти доповідей своєчасно.

Вимоги до змісту та технічного оформлення тексту доповіді (статті):

 • обсяг статті – до 10 сторінок тексту, набраного у редакторі Microsoft Word;

 • формат – А4;

 • орієнтація – книжкова;

 • відстань між рядками – 1,5 інтервали;

 • шрифт – Times New Roman, розмір 14;

 • поля: ліворуч – 2 см, угорі, внизу – 2 см, праворуч – 2 см;

 • абзацний відступ – 1,25 см;

 • вирівнювання по ширині.

Структура статті:

 • УДК;

 • ім’я та прізвище автора (авторів);

 • назва статті;

 • анотація українською (3–4 речення);

 • ключові слова;

 • у кінці статті подати ім’я, прізвище автора, назву статті, анотацію та ключові слова англійською;

 • для статей іноземною мовою зробити розширену анотацію українською мовою.

Бібліографія подається в кінці статті в алфавітному порядку під заголовком:

Джерела та література.

Посилання у тексті статті зазначаються в квадратних дужках, перша цифра – порядок джерела посилання в списку «Джерел та літератури», друга цифра – номер сторінки, перед яким подається скорочення (зразок: [12, с. 35].

Статті авторів не підлягають додатковому редагуванню.

Інформація для гостей міста:

Проїзд від Головного залізничного вокзалу до Центру Шептицького УКУ: автобус № 16, зупинка «Податкова» (вул. Панаса Мирного/вул. Стрийська).

Можливе розміщення учасників конференції:

оргкомітет пропонує проживання в двомісних номерах в колегіумі УКУ з 6 на 7 вересня або з 7 на 8 вересня (1 ніч). Про таку необхідність треба вказати в заявці.

Контактні телефони оргкомітету:

Ярослава Галик: +38 096 218 10 78; +38 095 75 28 129

Електронна адреса оргкомітету: lemky.sfulo@gmail.com

Інформація на сайті СФУЛО: http://sfulo.com/?page_id=228&lang=uk

Поштова адреса оргкомітету: вул. Свободи, 204А/20, м. Яремче, Івано-Франківська обл., Україна, 78501

З повагою,

Оргкомітет конференції

Залишити відповідь